Atelier Food

0
01

206042_10151203877832636_2018047104_n

Stefan Eriksson

Atelier Food – Sveriges nya nav

för att utforska matens möjligheter.

”Salustiano talade med fingrarna för läpparna som för att filtrera det han höll på att säga: ”Det var en helig kokkonst… en hyllning till den elementens harmoni som uppstått genom offret, en fruktansvärd, flammande harmoni…”

Italo Calvino, från Under Jaguarsolen.

 

 

”I want a pizza without borders, an endless pizza.”

Maurizio Cattelan

 

 

”The essence of cooking is the mastery of manipulating perception through food.”

Pierre Bismuth

 

 

”Once upon a time in Iowa there was an apple pie who dreamed of being a tart of Morello cherries when she grew up.”

Elaine Tin Nyo

 

 

”I like simple things. Grilled fish, fresh bread – sounds like the last supper – but I tend to substitute the wine by steamed broccoli.”
Mia Hägg

 

Publicerat 2013.01.25

02

omsoss

Vad?

Atelier Food är Sveriges nya plattform för att utveckla framtidens samhälle genom mat – och samtidigt söka matens framtid.

Atelier Food återvinner, omtolkar och utvecklar kunskap och gör den relevant för vår tids interaktiva och mobila verklighet.

Mat har alltid handlat om både överlevnad och njutning. Kunskapen om hur vi bäst tar tillvara naturens, kökets, teknikens och våra sinnens möjligheter har därför utvecklats sedan urminnes tider. Det är bara under senare årtionden, i det moderna samhället, som vi förlitat oss till så storskaliga, industriella strukturer att självklar kunskap tillfälligt skjutits undan.

Därför börjar Atelier Food där allting började: med en enkel kokplatta och en sjudande buljong.

Atelier Food är en plattform för experiment och undersökningar genom en serie ”labs”, vilket enklast uttryckt innebär att ett antal kreativa personer med olika kunskap samlas i ett kök för att genom korsbefruktning utveckla nya tankar, nya rätter och nya råvaror. På Atelier Food kommer ledande kockar och konstnärer från Sverige och omvärlden att möta forskare, formgivare och andra för att utveckla framtidens samhälle och mat.

Resultaten testas varje dag på alla som kommer till Atelier Food Servering på Konstakademien i Stockholm – en servering där inte bara maten utan allt från miljö, möbler, teknik, service och väggar är en del av en pågående och föränderlig undersökning med besökaren i centrum. Den som bara vill äta och dricka gott för en rimlig peng gör det. Den uppmärksamme kommer dock att upptäcka att Atelier Food Servering är något mycket mer än en vanlig restaurang.

Publicerat 2013.01.25

03

varfor

Varför?

Varför?

Mötet mellan samtida spetsgastronomi, konst och omvärld har internationellt allt mer trätt fram som ett verktyg för förändring och utveckling. Matfrågor är centrala i den globala framtidens utmaningar, inte bara vad gäller försörjning av livsmedel och vatten utan också för att skapa nya lösningar för miljö, hållbarhet, energi, material, odling, urban utveckling, transport och andra relaterade områden.

När nu mer än hälften av jordens snabbt växande befolkning lever i städer ställs frågor om vatten- och livsmedelsförsörjning liksom frågor om miljö och hållbarhet på sin spets – och kräver radikalt nya innovativa lösningar för att tillfredsställa allt flera människors akuta och långsiktiga behov. Det har gjort att ”feeding the planet” och ”energy for life” blivit centrala problemställningar i den globala samhälleliga utvecklingen, vilket också är temat för nästa världsutställning, i Milano 2015. För att till fullo kunna ta sig an dessa utmaningar måste de mest kreativa krafterna tas i anspråk också på okonventionellt sätt: dvs de mest avancerade matkreatörerna, konstnärerna och forskarna.

De ledande restaurangerna har under senare år gått utanför sina traditionella arenor för att skapa gränsöverskridande och innovativa organisationer. På så sätt har matvärlden på flera plan kommit att bli ett viktigt redskap för att förstå och utveckla innovativa strukturer och kunskap i vid bemärkelse.

Publicerat 2013.01.25

04

hurvilka

Hur och vilka?

Hur och vilka?

Atelier Food har startats efter uppdrag från Regeringskansliet, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Tillväxtverket. Det är ett fristående, långsiktigt projekt som drivs av Atelierslice AB, som i enlighet med uppdrag från Tillväxtverket avses bli ett exempel på framtidens tjänsteutveckling genom innovativa processer för samverkan mellan offentliga, privata och kreativa krafter. Parallellt driver Atelierslice AB en serie relaterade utvecklingsprojekt.

Atelier Food har etablerat sig genom en unik konstellation med kompletterande kompetenser, för att kunna motsvara ambitionerna att med mat, nutrition och gastronomi som utgångspunkt parallellt utveckla innovativa strukturer och kreativa lösningar, sprida kunskap och testa resultaten i praktiken.

Projektet Atelier Food drivs genom Atelierslice av: Jan Åman (curator och skribent med samtida konst och urbanitet som specialitet), Stefan Eriksson (kock, vald till årets kock 2005 och Nobelkock 2008), Anette Eriksson (tidigare VD för Stefan Eriksson Matstudio), Per Styregård (chefredaktör för White Guide och vinskribent i DI Weekend), Petter Johansson (kommunikationsstrateg och AD), Lars Peder Hedberg (grundare bl a av Intellecta AB, White Guide och Gourmet samt ordf. för World’s 50 best restaurants, Norden). Atelier Food Servering drivs av samma grupp minus matskribenterna Per Styregård och Lars Peder Hedberg.

Publicerat 2013.01.25

05

lab1_01

Bill Buford och Ferran Adrià

lab1_02

Ferran Adrià och Elaine Tin Nyo vid rundabordssamtal på Moderna Museet

lab1_03

Stefan Eriksson och Ferran Adrià på lunch hos Erikssons

 

Lab -3. Ferran Adrià:

mat som verktyg för innovation och kreativitet.

Allt började sommaren 2011 när vi bjöd in världens mest omtalade kock, ”the man who re-invented cooking”, Ferran Adrià, som med El Bulli Foundation är på väg att skapa en världsledande nod för utveckling genom mat. Efter ett runda-bordssamtal och ett seminarium på Moderna Museet där Ferran Adrià tillsammans med förre chefen för Tate Modern, Vicente Todoli, konstnärer som Tobias Rehberger, Rirkrit Tiravanija, Elaine Tin Nyo och Carsten Höller samt en lång rad forskare, innovations-, mat- och omvärldsexperter från Sverige och omvärlden diskuterade mat som ett framtida verktyg för innovation och samhällsutveckling.

Publicerat 2013.01.25

06

lab2_01

Antto Melasniemi, Mathias Dahlgren och Fergus Henderson.

lab2_02

Tobias Rehberger, Mathias Dahlgren, Antto Melasniemi

lab2_03

Mathias Dahlgren, Martin Berg och vitkål.

 

Lab -2. The Whole Beast:

Fergus Henderson och mat som verktyg

för samhällsutveckling.

Efter ett regeringsuppdrag genomfördes ett testlab i ett temporärt uppbyggt kök på Konstakademien. Kockar som Fergus Henderson, Antto Melasniemi, Mathias Dahlgren och Stefan Eriksson, matutvecklare som Carolina Magnusson, Stina Algotsson och Anette Eriksson, konstnärer som Carsten Höller, Tobias Rehberger och Rob Montgomery, skribenter som Annina Rabe – alla samverkade de i ett samtal parallellt med att det skapades mat som speglade tankarna om hållbarhet och miljö, samtidens målgrupper, omvärldens utmaningar samt hur kreativa processer egentligen fungerar.

Publicerat 2013.01.25

07

lab3_01

Stefan Eriksson

lab3_02

Rundabordssamtal

lab3_03

Färöiska råvaror tolkades och bearbetades av Stefan Eriksson

Lab -1. Culture:

New Nordic Food: Färöarna och Sverige.

Atelier Food kommer att undersöka framtidens mat ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv. För att inleda en regional undersökning – och fortsätta att utveckla Norden som en region inte bara för högklassigt lagad mat utan också för specifika råvaror och framtida försörjningsmöjligheter genomfördes ett mat-, kultur och konstlabb i samverkan mellan Sverige och Färöarna. Detta med anledningen av att konstnären Jan Håfström, som förste utländske konstnär, i dialog med konstnären Edward Fuglø, presenterade nya frimärken för Färöarna. Färöiska råvaror tolkades och bearbetades av Stefan Eriksson, drycker tolkades och presenterades av Per Styregård – parallellt med ett rundabordssamtal med konstnärer, författare, arkitekter och kulturentreprenörer från Sverige och Färöarna.

Publicerat 2013.01.25

08

AF_matris_01

Initial struktur

Initial struktur

Från och med februari 2013 kommer Atelier Food att iscensätta en serie ”labs” för att utveckla framtidens samhälle genom mat – och samtidigt söka matens framtid. Atelier Food återvinner, omtolkar och utvecklar kunskap och gör den relevant för vår tids interaktiva och mobila verklighet tillsammans med några av världens bästa kockar, konstnärer, kreatörer och forskare.

Ibland samlas ett antal utvalda personer kring en tematik under en dag eller en kväll. Ibland är labben öppna för allmänheten. Ibland krävs inbjudan. De flesta labben kommer att vara långsiktiga, med ett flertal olika lab-grupper som över en längre tid utvecklar kunskap som sedan avses ge avtryck i praktiken.

 

Demokrati, Service
Sverige, Världen
Sinnen, Konst
Teknik, Mobilitet
Urbanitet, Miljö
Kunskap, Distribution, Implementering
Kultur, Mångfald
Funktion, Design
Geografi, Råvara, Produktion

Publicerat 2013.01.25

09

AF_matris_02

Matris

Matris

Atelier Food håller på att utveckla ett verktyg för att undersöka mat och gastronomi i relation till omvärlden. Det är ett sätt att strukturera information och erfarenheter som kommer genom kommande labb. Samt ett sätt att hela tiden sätta slutresultatet – mat på tallrik – i ett större sammanhang och på så sätt skapa samverkan mellan olika parter för att nå resultat. Olika områden inom mat och gastronomi (vågrät rad) kommer att bearbetas i förhållande en olika samtids- och omvärldsområden (lodrät rad).

Publicerat 2013.01.25

010

demokrati

Demokrati, Service

Demokrati, Service

Ett projektområde som behandlar mat och gastronomi i relation till sociala frågor och gemensam service. Behovet är akut att utveckla bättre former för mat inom offentlig eller privat driven service: till förskola, skola, ungdomar, sjuka, äldre. Detta kräver innovativa lösningar och samverkansformer – och skapar möjligheter att se på matens system i ett större perspektiv. Att utveckla innovation avseende råvaror, distribution, odling, återvinning av mat för dem som mest behöver det – är viktigt för Sverige, men är en fråga som globalt kräver innovativa svar.

 

Projekt 1:

 

Re-thinking Public Meals

 

Ingen mat är viktigare än den som serveras i offentlig service – det vill säga till skolbarn, äldre och till de sjuka. En gång i tiden, för inte så länge sedan, var Sverige det land som omvärlden tittade på när det gällde hur vi tog hand om dem som mest behövde det, inom omsorg, vård och service. Nu, när mat blivit underhållning på teve – och samtidigt allt tydligare klivit fram som en central fråga för vår globala överlevnad, är det hög tid att ta nya grepp för att göra den svenska maten för de många till en global vägvisare.

Publicerat 2013.01.25

011

lab1

Lab 1. Re-thinking Public Meals

Lab 1.

Re-thinking Public Meals

– eller hur maten i skola och offentlig service i Sverige ska bli vägledande för en global framtid.

 

Ingen mat är viktigare än den som serveras i offentlig service – det vill säga till skolbarn, äldre och till sjuka. En gång i tiden, för inte så länge sedan, var Sverige det land som omvärlden tittade på när det gällde hur vi tog hand om dem som mest behövde det, inom omsorg, vård och service. Nu, när mat blivit underhållning på teve och samtidigt allt tydligare klivit fram som en central fråga för vår globala överlevnad, är det dags att ta nya grepp för att göra den svenska maten för de många till en global vägvisare.
Därför inleder Atelier Food sin labb-verksamhet med just Re-thinking Public Meals. Tillsammans med ledande kockar, forskare, mat- och miljöexperter, formgivare, konstnärer och arkitekter – och inte minst en bred allmänhet – kommer vi att genom en serie labb ta fram den nya maten för offentlig service. Vi kommer dessutom att testa den på publik i vår dagliga servering i fd Kafé Mejan på Konstakademien.
Framtidens mat handlar inte bara om själva rätterna utan lika mycket om det system som tar fram maten. Hur maten odlas, jagas, slaktas, fraktas, tas om hand och återvinns. Hur den lagas och serveras. Hur miljön där vi äter den ser ut. Samt hur den fungerar i sin omgivande stadsmiljö. Kort sagt: Re-thinking public meals handlar i grund om botten om mer än mat – om hur vi tillsammans kan skapa ett bättre samhälle, där vi äter bättre, godare och nyttigare och samtidigt bygger en samverkan mellan offentliga, privata och kreativa aktörer som utvecklar framtidens Sverige.
Re-thinking Public Meals handlar om vår gemensamma framtid. Därför behöver vi dig och ditt engagemang. Därför vill vi inte vara beroende av en enda partner – utan tvärt om göra detta till ett projekt som handlar om gemensamma intressen för att det handlar om gemensamma möjligheter. Vi vill gärna presentera resultatet på nästa världsutställning, i Milano 2015, där temat passande nog är mat och global försörjning. Och självfallet arbetar vi med hur resultaten ska spridas på skolor, sjukhus och äldreboenden runt om i Sverige.

 

Program:

 

Lab 1:
Re-thinking Public Meals:
Paletten
Första labbet samlar ett antal ledande kockar för att ta fram ett nytt sätt att tänka mat för offentlig service, som skapar variation trots låg budget, som utvecklar smakar och register och en ny förståelse för att tänka och laga mat. Utgångspunkten är ”paletten”, att bygga måltiderna kring en grund som kan varieras för olika smaker och behov.
10 prototyprätter
10 variationer på en palett för varieration dokumentation att kommunicera vidare till skolor.

 

Lab 2:
Re-thinking Public Meals:
Ett nytt system
Istället för att se produktionen av mat som ett eget system kan samverkan skapas med råvaruleverantörer, med livsmedelshandeln, med lantbrukare och odlare. På så sätt kan det gå att utveckla former för matproduktion som integreras i våra städers liv och som skapas med de aktörer som redan finns på plats. Det handlar om att skapa lokala odlingar i staden, nya former av livsmedelshandel som kan integreras i matproduktionen, nya former av närproduktion i samklang med den tekniska utveckling som just nu genomsyrar världen. Möjligheten till mobila produktionsformer – för odling, slakt, musteri mm utvecklas.

 

Lab 3:
Miljö & teknik:
Re-thinking Public Meals
Genom att bryta industriell storskalighet finns idag en stor potential i att etablera ett mer hållbart system för matproduktion. Detta genom nya metoder att minska matsvinn, att återvinna allt från matfett till livsmedel och skapa en bättre cykel för allt från energi till transporter och infrastruktur I samverkan med stadens befintliga aktörer. Dagens teknik skapar helt nya möjligheter till interaktiva pedagogiska verktyg för att skapa en bättre kunskap om mat. Allt detta undersöks i lab 3.

 

Publicerat 2013.01.25

012

sverige

Sverige, Världen

Sverige, Världen

Sveriges regering lanserade 2008 satsningen Matlandet Sverige, med målsättning att Sverige ska bli världens ledande matland 2020. Under perioden 2008-2014 satsas 105 miljoner SEK fördelade på en lång rad projekt inom fem fokusområden: primärproduktion, förädlad mat, mat i offentlig sektor, matturism och restaurang. Parallellt har omvärldens intresse för mat i dess olika former bara ökat. Norden som matregion har blivit allt mer uppmärksammad. Många länder satsar. Vad står vi egentligen inför? Vad är världens bästa matland? Vad innebär det? Hur kan Sverige med sin ambitiösa satsning på Matlandet Sverige verkligen anta utmaningen om framtiden? Hur kan vi samla alla projekt och resultat för att svara mot omvärldens krav på innovation att lösa akuta och långsiktiga behov?

 

Lab:

Fem labb-grupper som samlar, analyserar och skapar visioner för hur Sverige via Milano 2015 kan manifesera sig som det land som går i bräschen för de globala behoven när det gäller mat, försörjning genom innovativa lösningar.

 

Tid:

Hösten 2013.

Publicerat 2013.01.28

013

sinnenkonst

Sinnen, Konst

Sinnen, Konst

Mat har i alla tider varit mer än bara mat. Vår upplevelse av mat handlar lika mycket om våra övriga sinnen: hur vi ser, känner, hör, andas när vi smakar. I det moderna köket har det ofta räknats bort, men är ett område att återvinna, omtolka och utveckla. Detta av såväl teknologiska skäl som ett ökat behov av holistiskt seende. Via samarbeten mellan ledande konstnärer, kockar och forskare kan här skapas en utökad förståelse för kropp, sinnen, rum och design. Vissa av dessa projekt är mindre lab som pågår under en kväll, vissa är långsiktiga undersökningar

 

Projekt

Re-cycle Leonardo & Rembrandt: Food, Sound & Vision
Den 1:a februari producerar Atelier Food Konstakademiens Högtidsmiddag. Detta för det år då Nationalmuseum temporärt flyttar in i lokalerna. Genom att återvända till Leonardo och Rembrandt påbörjas en undersökning av ljus – samt jaget i relation till miljö och omgivning. Tanken är att genom Nationalmuseums närvaro på Konstakademien på olika sätt återvinna, omtolka och utveckla nya tankar ur konsthistorien.

 

Inälvor: litteraturen, djuret och hjärtats konst
Författaren och kocken Charlotte Birnbaum har under ett antal år givit ut böcker i gränslandet mellan konstbok och kokbok. Nu kommer hennes första bok, om inälvor, ut på svenska (den skrevs och producerades ursprungligen för Tyskland). Utifrån boken produceras ett lab kring mat från inälvor och samtal kring litteratur, musik och konst.
Charlotte Birnbaum och Stefan Eriksson lab
Kocklab 2
Joyce och inälvor:
Konst och inälvor:

 

Mat, signatur, kopia: betraktaren i centrum
Marcel Duchamp ändrade för evigt konsten genom att kalla ett upp-och-ned vänt cykelhjul för konst. Han menade att konst skapas i utbytet mellan konstnär, verk och betraktare. Först i detta möte skapas originalitet. Han frigjorde tänkandet till ett interaktivt utbyte. Hur kan denna erfarenhet översättas till mat och gastronomi? Hur kan den kunskap som finns hos både professionella och amatörer inom hela matproduktionskedjan utvecklas?
Lab med ledande konstnärer, curatorer och kockar (lista meddelas)

 

Food, Sound & Vision
Vår upplevelse av mat påverkas av vår omgivning. Konstnärer har i alla tider arbetat med ljus och ljud som betydelsebärande element. Rembrandts ljus är en del av vårt kollektiva medvetande. Samtida konstnärer arbetar också de ofta med ljus och ljud – vilket med matupplevelsen som redskap öppnar stora möjligheter till utveckling.

 

Lab:
Bigert & Bergström: Högtalarsoppa
B&B serverade redan 1993 soppa ur bashögtalare, dvs en soppa som rörde sig i takt med musiken. Nu tas nästa steg.
Leif Elggren, CM von Hausswolff m fl. Den elektroakustiska musiken förändrar upplevelse av miljö och rum. Hur påverkar den måltiden?

Publicerat 2013.01.28

014

teknikmobilitet

Teknik, Mobilitet

Teknik, Mobilitet

Med vår tids teknologi skapas nya möjligheter att både förstå, skapa och undersöka råvaror, sociala mönster och våra kroppar. Här finns en stor potential inom s k life science som redan är definierat som ett framtidsområde i Sverige. Genom att koppla detta till en ateljé med maten som bas öppnas stora möjligheter att experimentera fram innovativa idéer kring måltidens, matens och kökets alla beståndsdelar.

 

Lab:
Kategorisering/benämning: samverkan arkitektur och gastronomi – en kartläggning av matens/gastronomins olika beståndsdelar, samla information och utveckla resultat och funktion från det kategoriserade materialet appliceras på matens område. Samverkan med svensk akademi och kunskap. mobilteknologi/digital teknologi: att skapa former för att direkt i labbet avläsa värden i såväl råvaror som kropp. Samverkan med medicinvetenskap och IT-industri. köket/funktion: Samverkan med vitvaruindustrin. Fokus på funktion, socialt sammanhang samt på målgrupper som för det mesta inte är aktuella i den vanliga marknaden (utvecklingsländer, sammanhang utan elektricitet mm). Samarbete kockar, formgivare, arkitekter, forskare. 3-5 team som utvecklar samma idé parallellt.

Publicerat 2013.01.28

015

urbanitetmiljö

Urbanitet, Miljö

Urbanitet, Miljö

Genom bryta strukturer och koppla samman olika delar av matproduktionskedjan uppstår nya affärsmöjligheter inom en rad områden – främst riktat mot hållbarhet och försörjning. Här har Sverige ett stort behov av att profilera sig tydligare som utvecklingsledande nation. Teknologi, kunskap och möjligheter finns. Men dessa måste utvecklas och struktureras.

 

Bränsle:

Skapa bränsle/olja för uppvärmning och/eller drivmedel genom samverkan med restauranger, handel, service.

 

Samverkan:

Än idag har nästan varje hus och varje funktion sina egna, slutna lösningar.
Hur kan vi skapa samverkansformer och flerutnyttjande av offentliga kök, odlingar, mötesplatser mm mm?

 

Värmeåtervinning:

Spill från livsmedelshandel, restauranger, från bostäder, odling
.

 

Odling:

I stad, trädgård, fasad, tak, i relation till bostäder, samverkan
.

 

Återvinning:

Från livsmedelshandel, bostad, handel
.

 

Handel:

Livsmedel, restaurang, produkt
.

 

Arkitektur/design:

Experimentell innovation genom samverkan med ledande internationella arkitekter/konstnärer. Samverkan med imhemsk och internationell universitetskompeten.

 

Produktion:

Things which necrose, sample by François Roche.
Nedbrytbar vägg som suddar gränser mellan arkitektur, biologi, mat och återvinning av den franske arkitekten/konstnären François Roche, oktober 2013.

Publicerat 2013.01.28

016

kunskapimplementering

Kunskap, Imple

Kunskap, Distribution,

Implementering

Ett samlande labb för att distribuera kunskap, samverkansmodeller och implementera innovationsmodeller i samhället, i Sverige och i omvärlden.

Publicerat 2013.01.28

017

kulturmangfald

Kultur, Mångfald

Kultur, Mångfald

Mat har alltid handlat om influenser. Det pågår en evig diskussion om det franska köket i själva verket är en utväxt av de italienska. I dagens samhälle, präglat av globala stridigheter mellan nationalism/provinsialism och ständigt ökande mångfald, är frågan mer central än någonsin. Med maten som verktyg kan vi skapa förståelse för andra och ta del av våra grannars innersta. De regionala frågorna har även under senare år blivit en fråga om att hitta resurser i geografiska områden som tidigare inte tagits tillvara. Människan har vant sig vid att ta vara på det mest uppenbara, det som växer i de mest soldränkta områdena i världen. Men i ett framtida perspektiv kommer maten att utvecklas genom tillgångar som kanske hittills ofta varit dolda.

 

Projekt 1:
Carl Larsson käkade pizza!
Tid: 15 juni – 1 oktober.
Vad? Carl Larsson, som blir föremål för Nationalmuseums första utställning på Konstakademien, används ofta som en symbol för det allra mest svenska. Men faktum är att Carl Larsson var en person som importerade influenser från omvärlden. Den formgivning som blivit liktydigt med det allra mest svenska var i själva verket inspirerad av engelska förebilder. Också när det gäller maten fick Carl Larsson influenser från sina utländska resor. På Sundborn serverades de facto pizza – kanske den första i Sverige.
Atelier Food sätter i samband med Carl Larsson-utställning igång en undersökning med utgångspunkt i pizza och mångfald. Resultaten serveras i Atelier Food Servering från den 15:e juni och en bit in på hösten.
 

Projekt 2
Gästkockar för att ta fram buljong och gryta med bas i olika kulturer. Professionella kockar och hemmakockar med olika etnisk bakgrund hjälper Atelier Food att skapa ett buljongernas kartografi.

 

Länders kulturer:
Olika nationell bakgrund i Sverige:
Kulturell skillnad socialt/ekonomiskt (se ovan)
Kulturell skillnad regionalt: skapa samverkanslabb tillsammans med bef projekt inom Matlandet
Nordisk samverkan

Publicerat 2013.01.28

018

funktiondesign

Funktion, Design

Funktion, Design, Nutrition

Med vår tids teknologi skapas nya möjligheter att både förstå, skapa och undersöka råvaror, sociala mönster och våra kroppar. Här finns en stor potential inom s k life science som redan är definierat som ett framtidsområde i Sverige. Genom att koppla detta till en ateljé med maten som bas öppnas stora möjligheter att experimentera fram innovativa idéer kring måltidens, matens och kökets alla beståndsdelar.

 

Lab:
kategorisering/benämning: samverkan arkitektur och gastronomi – en kartläggning av matens/gastronomins olika beståndsdelar, samla information och utveckla resultat och funktion från det kategoriserade materialet appliceras på matens område. Samverkan med svensk akademi och kunskap. mobilteknologi/digital teknologi: att skapa former för att direkt i labbet avläsa värden i såväl råvaror som kropp. Samverkan med medicinvetenskap och IT-industri. köket/funktion: Samverkan med vitvaruindustrin. Fokus på funktion, socialt sammanhang samt på målgrupper som för det mesta inte är aktuella i den vanliga marknaden (utvecklingsländer, sammanhang utan elektricitet mm). Samarbete kockar, formgivare, arkitekter, forskare. 3-5 team som utvecklar samma idé parallellt.

Publicerat 2013.01.28

019

geografiravaror

Geografi, Råvaror, Religion

Geografi, Råvaror, Religion

Den nordiska maten har fått en exempellös uppmärksamhet under senare år. Detta bl a för att de nordiska länderna har en specifik och intressant möjlighet att bidra för framtidens utveckling inom mat, miljö och samhällsbyggnad. De nordiska länderna har en egen fauna, och ett specifikt klimat: nordligt, hav, kallt, relativt rent, skog. De nordiska länderna har också en stark tradition att utveckla välfärd och omsorg samt en lika stark tradition av innovation. Hur kan detta utvecklas i samverkan mellan nordiska länderna nu när de ledande kockarna visat vägen? Atelier Food iscensätter en serie labbs för att utveckla den nordiska positionen.

 

Första labbet behandlar:

 

Nordens förutsättningar framtidens resurser
bioprospektering
social välfärd gnm som framtidens exportvara
innovationsstrukturer och mat
Norden som världsledande matregion: the next steps

 

Mat, nutrition, hälsa, balans under påverkan:
extrema förhållanden
Extrema fysiska förhållanden har alltid varit en källa till utveckling och innovation.
Genom samverkan med elitidrottare, konstnärer, IT-teknologer, musiker och forskare undersöks näringsintagets betydelse för kroppens, intellektets och skaparkraftens förmågor.

Publicerat 2013.01.28

020

illias

Ilias Ioannidis

Atelier Food Servering

Atelier Food Servering serverar den godast tänkbara mat, lagad av de bästa kockar och dessutom till rimliga priser. Men det liknar ingen vanlig restaurang – varken i Sverige eller ute i världen.

Atelier Food serverar luncher. För gästerna märks direkt… Förutom att maten varierar – och är väldigt god och nyttig. Förutom att vi kommer att testa nya tekniker, serveringssätt och kommunikationsssystem – innan någon annan.

Atelier Food skiljer sig genom strukturen bakom maten, i hur maten kommer till. Den är ett resultat av Atelier Foods många labs och workshops. Gästerna blir de första att smaka vad labben tar fram – där många ledande kockar är med. Vi börjar med framtidens mat för skola, äldre och sjukvård. Vi fortsätter med pizzan som verktyg till mångfald och möten med omvärlden.

Därför kallar vi oss inte restaurang utan servering. Atelier Food återvinner, omtolkar och utvecklar kunskapen om mat. Vi lånar modeller från allt från wikipedias open source metodik och stenålderns grottor.

Ibland kommer vi att ha öppet kvällstid – allt efter de öppettider som Konstakademien och Nationalmuseums gästspel under de närmaste åren på Konstakademien kommer att kräva.

Publicerat 2013.01.28

021

eldenbuljongen

Elden och buljongen

Fas 1: Elden och buljongen.

Alltings ursprung är elden.

Med elden skapades ett verktyg för överlevnad, samling, gemenskap, värme, trygghet, umgänge. En fristad undan mörkret, kylan och ensamheten.

Med elden följde civilisationen. Med elden föddes samtalet. Med elden föddes överenskommelser. Med elden föddes språk.

Elden är ett nav för värme och näring: ovan elden puttrade grytan.

All mat och all näring – och alla smaker – har sin rot i grytan ovan elden, i buljongen.

Buljong har i alla tider varit den grundläggande näringen – ett livets elixir. Därför har varje kultur har sina buljonger, liksom varje årstid och säsong har sina.

Buljongen är all mats moder. Från buljongen kan vi rita matens karta. Från elden kan vi rita smakernas karta. Sinnenas karta. Råvarornas karta.

Buljongen är grunden. Lägg ett stycke kött i buljongen och den förvandlas till långkok eller gryta. Lägg grönsaker i och den blir en soppa. Addera örter, smaksätter och den byter skepnad, får nya betydelser, meningar och inriktning.

Ta ur långkoket och du har grunden till en sallad, till en rätt eller till en smörgås.

Det är därför buljongen är startpunkten för Atelier Food, Sveriges nya plattform för att utveckla framtidens samhälle genom mat – och samtidigt söka matens framtid. Atelier Food återvinner, omtolkar och utvecklar kunskap och gör den relevant för vår tids interaktiva och mobila verklighet.

Vi börjar i den ensamma grytan ovan elden, elden i en kokplatta.

Den engelske kocken (och arkitekten) Fergus Henderson är en av dem som varit med och utvecklat Atelier Food. För femton år sedan förändrade han matens värld genom att påpeka att det gick att använda hela djuret och inte bara filén. Kunskap som var självklar för bara några årtionden sedan blev relevant på nytt.

Med kokplattan och buljongen tar Atelier Food oss ännu ett steg tillbaka. Tillbaka till matens själva ursprung, en bas för att börja skriva ett nytt (gammalt) alfabet för maten, smakernas och matens möjligheter.

Publicerat 2013.01.28

022

gm01_24

2013.01.24

2013.01.24

kolja stekt med korianderfrön med varma vintergrönsaker, soyasmör, lime och chili

 

buljong på champinjoner med rostad fläsksida, gröna linser och dijonsenap

 

varm soppa på solistpotatis och fetaost, grovhackad bladpersilja och toskansk olivolja

Publicerat 2013.01.28

023

rafael_rozendaal

Rafael Rozendaal

Rafael Rozendaal

Rafael Rozendaal is an artist that makes art of websites with the same ease as Picasso could make a drawing, to check go to newrafael.com. He combines this with a sense for pun that even Duchamp would have loved. As the mind behind onequestioninterview.com he is the key inspiration to our 3questions.

 

1.

What does three mean to you, in relation to one?

 

3 is bronze, 1 is gold
3 legs are more stable than one
To answer this question I would have to think about what the word “meaning” MEANS to me. You can go around the world accepting things for what they are, or always search for meaning. Is a car just a car, is a tree just a tree? Or are they entities to trigger thoughts and emotions, symbols that behave like shortcuts on a computer desktop, opening something bigger when double clicked? This might sound boring but numbers do not mean much to me on their own. If I have to choose 3 strawberries or 1 i choose 3, if it’s 3 herrings or 1 i choose 1.

 

2.

What food would like to eat today?

 

For food my favorite place is Japan. There is no doubt. Whenever I think of good food I think of my time in Japan. Also fruit in Brazil is nice. Sushi in Japan, that is what I would like to eat today. And a bowl of Ramen.

 

3.

What is the difference in working with the screen and the pen?

 

The screen emits light, paper reflects light.

Publicerat 2013.01.28

024

mia_hagg

Mia Hägg

Mia Hägg

Mia Hägg is an architect based in Paris and in Switzerland. As the project manager of The Bird’s Nest in Beijing she made sure that one of the world’s most important big buildnings came into reality. She has recently been rethinking the idea of an outdoor light system through Energy Systems.

 

1.
How does a city reflect the social behaviour of the people who live there?

 

An example : in Paris I could walk out of my haussmanian apartment and enjoy an apéro on a crowded bistro terrace while I remember having to stand in line for an hour in -20 degrees Celsius to get into the local pub in my home town Umeå. But maybe that has more to do with Montesquieu’s climate theory than city planning.

 

2.
How would you describe your ideal meal?

 

I like simple things. Grilled fish, fresh bread – sounds like the last supper – but I tend to substitute the wine by steamed broccoli.

 

3.

What is the difference between architecture and design?

 

To quote my friend Frank Gehry: architecture has a roof, a door, and a toilet.

Publicerat 2013.01.29

025

dario_cecchini

Dario Cecchini

Dario Cecchini

Dario Cecchini is known as “the best butcher in the world”. In Panzano, in the very heart of Tuscany, he runs a butcher shop that has been there for 200 years and two restaurants, one, Solociccia serving “the whole beast”, the other, Officina della Bistecca, serving four variations of grilled steaks. Both rethinking food as well as the social interaction around a table by making lost traditions new again.

 

1.
What is the relationship between food and design?

 

The relationship between food and design is in the quality. In quality and in beauty. I have dedicated my life as a craftsman and creator to find the quality within my own guild, food, but not solely. In my restaurants the design of the environment and the furniture is an important element. The best compliment I have ever been given was by a group of young chefs that visited my restaurant “Solociccia” and said: “In comparison to other important restaurants you eat better here, but the design reflects the taste of the food, and this is why you enjoy the place even more.” So, in my work design is an integrated part in a concept of quality.

 

2.
How have you been thinking regarding the social side of a restaurant visit?

 

If you define the word “social” it tells about an exchange between inviduals. In my restaurants, “Solociccia” and “Officina”, there are only common tables. The guests are seated next to people that they don’t know when they come there, but by being seated next to them they become their friends, for the evening or for the rest of their lives. I use common tables, big plates and pitchers with wine, which, in other words, is social interaction as in the Renaissance tuscany.

 

3.
Why is there such an interest in cooking these days?

 

In the complex world of today there is a need for something certain, for a secure alphabet. Food is by necessity something primary and certain. Food reminds you of the flavors from your childhood, of the traditions from your family and from your social and cultural environment. It is an important part of the joys and pleasures of life. To find this certainty in food is pure pleasure and something that will help us through our daily struggles.

Publicerat 2013.01.29

026

marina_fokidis

Marina Fokidis

Marina Fokidis

Marina Fokidis is much more than a curator, she is an art form in her own right, as the founder and director of the absolutely independent Kunsthalle Athena. There she is using the logo of an institution, but only to create a platform to rethink culture. She mobilizes artists to do major work even if there is no money and they transform an underground energy into a social, political and artistic force.

 

1.
Is there a link between independence and energy?

 

Independence is a hard work, and I often wish to be dependent – super dependent – to an organization or an institution in which someone else provides the context, states the basic rules of functioning, “pays the bills”, and decides on the restrictions. I dream about this as the salvation to a hyper-energized mind – constantly in motion – a hyperbolic ambition towards contributing in making the world a different place (which often proves to be futile in logic but nevertheless unstoppable, in feeling), and an, sometimes, “empty pocket”.

However, in reality, whenever the limitations of a bureaucratic condition, (even if they derive from common sense and reasonable consensus) have been applied to me, I feel like hitting a concrete wall, and that leaves me paralyzed enough to do just the necessary (in the best possible mode that is). Rational boundaries when applied from the beginning can kill “creativity” and “urge”.

Independence is Energy (even if it is hard work).

In whichever environment one should be able to imagine and plan independently and “rationel“ should follow. Then maybe few compromises would happen for thoughts to become coherent reality. This is the only way for the desire to be ceaselessly strong and the force to be continuously vivid. But, until “the conventions” grasp well this one, one should stay independent, under any cost. Independence is primary Freedom, and maybe it is now – AS ALWAYS- the time that each one of us takes a small responsibility towards a widespread free world (under any cost).

 

2.
Is there a link between food and art?

 

I love and enjoy food very much so the most evident relation for me is between food and love or food and Eros.

Of course I enjoy and love art very much but at the same time art is like breathing, I am too involved. If we are talking about cooked food it is not necessary to me if it is bad. In that situation, I prefer to be hungry or have only water and whatever comes from the earth (raw). Well…thinking about it, just now if all art was bad (according to my personal standards) wouldn’t’ I prefer to be blind?

There must be definitely a link between food and art -despite the obvious-.

 

3.
What is the key to the future of Athens?

 

If I “had the key” to the future of Athens, the future of Greece generally speaking, I would had unlocked the door immediately because we are really f.***.d right now, btw. you, me and the rest of the world.

We are going towards very unstable and precarious times and this is inevitable. I would not say that one deserves it but it is our – all of us and everyone of us – in Greece – fault. This admittance, which is getting broader and stronger, is a minor key. Yes we have spent it all and yes we voted for the corruption and yes, we are now poor and disgraced. But at the same time, we are the cicadas in Aesop’s myth, who did not hear the wise aunts and sung all summer without considering the coming winter. But our sea and summer light are so beautiful. How painless is it for one to give in.

My latent adolescence reactive answer to your question will be: then lets “close the shop” and go all together in permanent vacation by the coast. This will never change and it is absolutely beautiful. Everybody else wants to be there all the time , why not us? We are here in any case and if winter comes, it is so short anyway , we will be two in each sleeping bag and we will stay warm.

And although this may sound totally silly , let me think, there might be a trade here.

One of the keys, at least in culture, may be called “opa”!

It is an untranslatable Greek word that shares and includes the same contradictions like those in the Greek psyche and the Greek topography. Even in trouble, we never stop, because life is about fun also. Understanding who we are and what we can trade in culture can lead to passionate energy flow and exchange. Passionate collaborations, autonomous zones of free spirit, creativity and instinctive gatherings of sharing responsibility. All the things “Greeks” can do with no big trouble, but are afraid to admit, because this bares traits from their zorba folk character.

In an article concerning the opening of Kunsthalle Athena a kamikazi operation during the sober times of crisis, the writer Laura McLean-Ferris comments: “Kunsthalle Athena ostensibly wants to bind people together in this time, to provide a place to meet and be, rather than a gallery… felt a bit of a stick in the mud making notes at a rave, and so I didn’t, as the exhibition/disco/bar went on into the night…. Perhaps a debauched party is the right response to crisis after all Better than an art fair.”

Kunsthalle Athena, opened with absolutely no funds for the moment, bringing together over thirty emerging and established artists and two thousand visitors in the first three days. It was a form of – greek – hospitality with a will to give a chance to pursue an alternative, more sensually oriented way, of relating to art.

Merging everyday life and art can take many different forms. Kunsthalle Athena prefers the form of a fleeting get-together as a remedy to crisis. And we hope everybody felt part of it.

It was still going strong when I left, a little before 4am. Last one out turn the projectors off?” questions herself the writer of the feature on KA in art review.

Yes , we did ! Thank you for worrying with us about that. You are a part of Kunsthalle Athena now. Next?

Publicerat 2013.01.29

027

francois_roche

François Roche

François Roche

François Roche is an architect but not like any other architect. Through a deep interest in the very nature of the web, he proposes buildings and city structures that behave like nature. An architecture that is changing with the pace of the city, that is breathing and that grow up, live and slowly die, like a human being or a plant. He does not only do this as concepts, but find out how to manage it for real.

 

1.
Why do you want to be presented as a avatar on the web?

 

The answer is on the web: Watch »François Roche – Interview«

 

2.
Why is it necessary to design houses that… necrose, that die…?

 

To drift in life-like.

 

3.
What is the future of french cuisine?

 

Antropophagia.

Publicerat 2013.01.29

028

angela_maria_piga

Angela Maria Piga

Angela Maria Piga

Angela Maria Piga is a journalist that in her articles in L’Uomo Vogue, Casa Vouge, Il Secolo XIX, Cahiers du Cinéma writes with a clarity, precision and vision that is unique. She is also a writer. In 2003 she published her first novel, Salomon’s Syndrome, the story of a man who refuses to answer to definitive questions.

 

1.
What is the perfect meal in Rome?

 

Mine, when my fridge is empty: spaghetti with onion, parsley, anchovies, pepper and personal mood. Often drinking with it the most basic but good white whine I usually keep at home, “Satrico” by Casal del Giglio. If the mood is not personal, but public, you can count on the best “tagliolini cacio e pepe” in town, at “Da Gianni Cacio e Pepe”. It is a ‘trattoria’ in via Avezzana 11 – zip code 00195 Rome, ph. +39 06 3217268. You are strongly requested not to ask what “tagliolini cacio e pepe” are. Just taste them.

 

2.
Which is – and why – the most interesting home you have been in?

 

My future one. Because I will be able to set it at 42 years old, when I know what I like and what I don’t.

 

3.
What is the link between high fashion and art?

 

A hand, a pencil, a sheet of paper, and talent.

Publicerat 2013.01.29

029

leif_elggren

Leif Elggren

Leif Elggren

Leif Elggren is the artist of the artists. He is one of two kings of the Kingdomes of Elgaland-Vargland (the other being CM von Hausswolff). As an artist he has a magic way of telling about the untellable, with drawings so subtle and precise you are actually in his dreams or on his papers. And he has the exact same touch whether he uses sounds, performance, text or books.

 

1.
What is a kingdom?

 

A kingdom is what some call I, and others call We.

 

2.

What is a dream?

 

A dream is like a second level, or a third, or even a fourth, yes, another level bordering what we usually call death and all that incomprehensible, like a portal that goes through them all, like an unknown communication system, like you, like me …

 

3.
What does a king eat?

 

Chocolate Pudding or maybe better: Swedish Semla with hot milk (often called Hot Wall) for breakfast, lunch and dinner.

Publicerat 2013.01.29

030

fergus_henderson

Fergus Henderson

Fergus Henderson

Fergus Henderson is the architect that became a chef, only to change the idea of eating. Not by any fancy infusions or cross over seasoning, but by going back to lost traditions and making them the freshest thing around. He simply re-introduced the whole beast, the animal from nose to tail. And invented a cooking that is the opposite of boring tasting menus, serving dishes that are unpretentious and sophisticated at the same time. His two restaurants in London are soon to be supplemented by a hotel. Which makes us curiously wonder, what is a hotel of the whole beast?

 

1.
What would be an architecture of the whole beast?

 

You open a window and say what a lovely day perfect for runner beans and a glass of something, so you head out to a restaurant to quench that thirst and hunger, get your fix of working chaos. Architects strive to design chaos into a building but this becomes trite and boring very quickly. When you sit down to lunch, working chaos for the first time that day is about to commence, you’re okay you have got your linen napkin a comforting touchstone, lunch whey hey! (Please note “whey hey” is a term used to describe great excitement a little like say Yeah Lunch!)

 

2.
How is there a connection between art and food?

 

Food and art are both ways to interpreting the spirit of time and place not forgetting the pickled walnut factor which looks like a piece of pickled archaeology but is still appreciated on a plate today as it ever was. One cannot get away from the fact that food is fuel but what could be better than filling your tank with a good lunch.

 

3.
What is the real difference between the nose and the tail?

 

Nose and the tail are poles of a pig they share the enticing purgatory quality of not quite fat and not quite flesh.

Publicerat 2013.01.29

031

elaine_tin_nyo

Elaine Tin Nyo

Elaine Tin Nyo

Elaine Tin Nyo has, from her base in New York, brought a new meaning into performance art. With an unmistakable mix of humour, warmth and intelligence she invites us to share a moment with her. And whether she gets a whole group of people to dance to ABBA or a single guy to share a dance with her, whether they have a pie or a dinner with her, she makes us smile and think at the very same time.

 

1.
What is the american pie?

 

Once upon a time in Iowa there was an apple pie who dreamed of being a tart of Morello cherries when she grew up. Once upon the same time in Brooklyn, a pizza dreamed of being a crown roast in Manhattan. But neither kissed a frog-prince or a sleeping beauty. The apple pie married a bowl of mac and cheese. The pizza is divorced with two young raviolis to support. They all watch Iron Chef and dream of pie in the sky.

 

2.
What is the american dream?

 

Dreams exist in an alternate reality. I learned everything about the American Dream during my early childhood in Asia by watching Star Trek. This was the America of my dreams: full of handsome, swashbuckling captains, smart pointy-eared men, Asian pilots, Zulu communications officers, and dancing green girls. When we moved to America, I was not immediately dissuaded from this belief; within hours of landing in Los Angeles on Halloween, I was costumed, and trick-or-treating. America rewards you for making believe.

I think the framers of the Declaration of Independence got it right when they defined “the pursuit of happiness” as an inalienable right—not happiness itself. The dream of America is the chase after a pie in the sky. I would like to think that my modest activities change our imagined reality one person at a time (one stomach, one dance, one bath at a time). I think that is an artist’s job: to help our fellow human beings to appreciate their own existence and give them the courage to live as bravely as they can. This is why I ask people to share in my hare-brained schemes and dreams.

 

3.
What is link between dancing and food?

 

First, I am compelled to point out that one should never dance while eating. It is unsightly, potentially messy, and possibly dangerous.

Now to answer your question, both dancing and food are hedonistic structures that bind humans to each other. My artworks begin with an invitation to share a simple pleasure: a slice of pie, a dance, a bath. The invitation is at once an act of generosity and a challenge to commit an act of intimacy with me. What is the difference between life and art? Pleasure and interpreted pleasure? When does a thing or activity become art? Do these questions really matter as long as it feels good to you? You can talk about all of these questions, but in the end their answers can only be found in the experience, in the present, in your body.

Publicerat 2013.01.29

032

andreas_angelidakis

Andreas Angelidakis

Andreas Angelidakis

Andreas Angelidakis was one the very first architects to realize the full potential of life in front of a computer screen. Already in 1996 he wrote about and exhibited images of houses from Athens that he saw as houses like the early Apple computers. He has since developed a magic feeling to produce physical space that makes you feel like you walk inside a computer rendering and a screen architecture that feels almost like real life. He simple walks outside and inside all the time.

 

1.
What is the future of architecture?

 

Instant Buildings! In the future we will not care about buildings at all, because we will only be interested in everything for 5 minutes. So, I expect that 3D printing technology will develop, and we will just print out buildings, use them, and recycle. It will be Twitter-speed architecture.
I only care for architecture as a way of thinking, rearranging ideas. Construction is completely banal and antiquated, and has to be rethought immediately. Architecture will just have to follow.

 

2.
In what way did yoga and walking change your life?

 

Walking is mesmerizing, I feel like in a trance, like I am walking away from myself. Yoga is the opposite, its a journey inside yourself. Both are related to giving time to yourself, which is of course a luxury, and I just realized I can afford it. The more you give yourself, the more it gives back. And I heard this story that when yogis grow old, in the 3rd part of their lives, they leave all possessions behind and just walk away into the world with nothing. Thats my favorite mental image.

 

3.
What is the slice you would like to add to Athens?

 

I like or dislike places as they are, and I am not a one-city-guy, so this is a tough question. But I think I would give Athens a slice of Berlin.

Publicerat 2013.01.29

033

angelo_piessas

Angelo Plessas

Angelo Plessas

Angelo Plessas has been the wizard of websites as art for some time now. With works such as SeeMeAsAnAngel and AllDayDoingNothing he has managed to turn a computer screen into a magic theater, based on equal parts of Fellini, Caravaggio and Tinguely. Lately he has added new levels to his art by playing with the institutional propaganda and public sculpture, introducing the Angelo Foundation and a Monument to Internet Hookups. He has simply brought art into the digital era.

 

1.
Why do we need a physical monument of the Internet?

 

The Monument to Internet Hookups is a symbolic gesture based on the concept that our physical life is just another browser window. It is common sense that the internet has brought so many people together and “broke the ice” on human relations. I met my partner Andreas from an online chat room in the late 90’s which was already very popular in the gay culture where people meet and date online. Now we are a bit more than a decade later and see what’s happening, the whole mainstream culture revolves around online networking.. a new kind of social movement. The younger generations care less about privacy, they love “to live” in front of an audience…they are just happy sharing their lives either online or offline… The Monument to Internet Hookups is the first manifestation of this situation. It doesn’t matter who you are… this monument is a meeting point for love of our post-internet era.

 

2.
What is the future of the gay movement?

 

I hope it won’t exist in the next generations… when all problems cease to exist it wont be needed… like all civil movements. In the future we will make monuments to remember the dark ages. But speaking for the present reality I am very annoyed with the rhetoric of certain gay activists or Obama-style politicians. These people love to sit and talk in the sofa and just doing nothing. Unfortunately the gay mainstream movement is very commercially oriented, not intellectual so there is not a serious basis. There is nothing compared to the heroic actions of the Stonewall riots in the 60’s.. Do we need to wait that much for change?

 

3.
What is the future of Athens?

 

We should work towards the idea to keep Athens as chaotic as possible. This creates a lot of charm to foreigners and a great feeling of freedom and self-assurance to it’s ego-mania and highly-opinionated citizens. A great dynamism in general. So we should strike more, riot more, build more, fight more, speak more. Athens-style riots should be promoted as examples of a new global social upheaval. A perfect branding for the future of a city where everything started and probably everything will end.

Publicerat 2013.01.29

034

bill_liao

Bill Liao

Bill Liao

Bill Liao is a guy who could sit down and enjoy the fact that he brought seven companies into the stock exchange. But no. He decided that he had to make the world a better place. So, he decided do use his skills from being a social networking and IT-pioneer and started neo.org and continued with weforest.com. And recently he collected his thought on the future in a book: Stone Soup.

 

1.
What is the future of food and agriculture?

 

Unsustainable is a euphemism for doomed. So the future of food and agriculture is in my view undoubtedly Permaculture which is an ethical design science that produces higher yields with greater biodiversity and zero oil input. The tree of knowledge has Data at its base and looks like this; Wisdom < Knowledge < Information < Data > Confusion > Lies > Fears (Bollocks)

 

2.
What is the future of sharing?

 

The future of sharing is that we share the wisdom in the world and honor it by putting it to work more than we share the fears.

 

3.
What is the future of the Internet?

 

Anything + The Internet = The Internet so the future of the Internet is tied to the future of our species. The world occurs in language and The Internet is the most powerful linguistic tool ever invented so its future is assured as long as our future is.

Publicerat 2013.01.29

035

andreas_ackerup

Andreas Ackerup

Andreas Ackerup

Andreas Ackerup is a photographer with a very special feeling for capturing portraits. And he really know how to do it. He has been using himself as the subject. Every single day. Year after year. In between, he is taking images of the people around him, fashion, people in the streets, people with our without masks. No matter what the subject is, the photography is always straight on and full of clean-cut energy.

 

1.
What is the greatest discovery, apart from aging, of photographing your own face every day during several years?

 

To give a person you really care about and have strong feelings for a book with self-portraits. and to see this person’s first response and expression and to hear her first words, – it feels like i have known you for 10 more years now and it feels very good.

 

2.
What decides a good portrait?

 

The expression and the presence between the photographer and the person who will be photographed.

 

3.
What, where and how do you like to take a drink this fall?

 

Water, coffee, wine – anywhere any time as long as i can do it with the person i’m in love with.

Publicerat 2013.01.29

036

luis_berrios_negron

Luis Berríos Negrón

Luis Berríos Negrón

Luis Berríos Negrón is an architect constantly exploring the esoteric borderline between architecture, art, music, performance and interaction. Lately he has been obsessed with a sort of compact architectural units that he calls “Turtles” but refer to as war machines or scenographies to bring people together. He describe them as trojan horses within the design industry: secretly bringing in new methods for fabrication and material economies.

 

1.
What is the thing about turtles?

 

It’s a Native-American thing of mine… it’s slow, patient, steady, committed, and it always wins.

 

2.
How does one create a link between architecture and people?

 

Performance. It turns architecture inside-out. The advent of the Happening and the conceptualization of Everyday Life has widely broadened the role of the theatrical object. That object is now scalable from the nanometer to kilometer, from bio-chemical engineering to cityplanning, and from the predictable to the unknown. That relationship is the exploration of The Anxious Prop.

 

3.
What is the link between food and music?

 

In Puerto Rico, you just don’t listen to the ‘paleros’, to the Afro- Caribbean percussion sorcerers – You enter an environment. The beach-front kiosk, rum, plantain, yautía, chicken and pig, the ‘asopao’, ‘bacalaitos’, ‘alcapurrias’, ‘tostones’, ‘piononos’ and the manifold of other delicacies is an intrinsic part of both the production and the experience of how I first knew music.

Publicerat 2013.01.29

037

sven_olov_wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein is a philosophy, editing and a translating machine. He recently published his long awaited doctoral thesis, a publication where he investigates the role of technology in the formation of an artistic avant-garde. He did this to find out what the likes of Walter Benjamin, Ernst Jünger and Martin Heidegger was all about. But as if this wasn’t enough, he translates several volumes a year, everything from Kant to Deleuze, he is the editor-in-chief of SITE and writes books and essays that brings real content into the discussion on philosophy as well as on art and architecture.

 

1.
What is the link between philosophy and food?

 

Eating means to incorporate something that provides nutrition for the body, but also for the mind. Philosophy was always about eating well, making sure that the stuff you introject can be digested, put to use, and become part of your mind; in fact, Greek philosophy constantly refers to dietics as a mental practice that gives you access to the logos.

 

2.
What would be a philosophy of the whole beast (see Fergus Henderson)?

 

Thomas Hobbes’s Leviathan.

 

3.
If Foucault would have written a “history of food” instead of sexuality, what do you think would be the result?

 

In fact, to some extent he already did – volume 2, and bits of volume 3, are really about the link between various pleausures of the body, including eating, and the search for truth. If the Logos later was made into Flesh, it was only because there was Logos germinating in the Flesh.

Publicerat 2013.01.29

038

miltos_manetas

Miltos Manetas

Miltos Manetas

Miltos Manetas is an artist like no one else, one that always does his best to disturb the context in which he works: the context of art. This, even if it means he disturbs his own paths and short term interests. Initiating the Internet Pavilion in Venice in 2009 he commenced a physical and psychological journey that is still very much going on. He threw everything secure away, climbed trees in South America, wandered in Israel and the Palestine, only to end up falling down a cliff on Monte Conero in Italy being saved, for real, by the very last branch of the very last tree. Which meant he, among other things, started to throw money away on Facebook. On June 21, Manetas thrown away 3000 USD and on Aug 30, another 1000 via a dedicated Facebook group called “moneyisacigarette”. The money went to the first of his Facebook friends who asked for it.

 

1.
Why do you throw money away on Facebook.

 

Facebook is where we all meet now and I think that we should start doing crazy things on it -such as throwing money and valuables to each other. Capitalism and its friend/enemy Communism, rule the world mostly on a psychological level, by making people believe that they are poor or rich, talented or untalented, lucky or unlucky and strange or so-called “normal”.
We are nothing like that though, all these “divisions” are fictional and on facebook we can feel it, because through facebook we speak to each other from “inside our bodies” and not through the (corrupted) languages of culture. Therefore, we finally start listening to each other! Facebook is the biggest mistake of Capitalism because it brings us back to the Multitude, something that never happened to educated citizens. From the times of the Ancient Greeks we have learned to belong to groups but now via facebook, that’s over, there is finally realism because the narration of facts isn’t linear as in written text neither produced as with television but it happens on real time, its not an event but a situation. Now we only need to start acting as a multitude and money is a good exercise. Throwing it to others, we can realize that we are not rich or poor and that (money) is exactly like a cigarettes, we like smoking it but we can also give it carelessly to our friends even if its our last one.

 

2.
How are your thoughts on religion?

 

Religion is a cultural software, a meme. Everytime that I encounter it – on myself or others – I try my best to uninstall it. It grows horribly fast, mostly in the context of pain and hate. An artist friend who got trapped in Yougoslavia, told me that before the war, nobody paid any attention to religion and that God was forgotten. Once the killing started though, all churches, from Vatican and the Greek Orthodox and Al Queda, sent their representatives to prosilitize and soon everyone was a Christian or a Muslim and they were really hating each other. I believe that one big problem for humanity is the fact that parents “baptize” their kids. We shouldn’t prohibit that – because then religion will grow even more – but we should start thinking about it. From the other side – on a purely dialectical and surreal level – I adore everything that’s religious, such as the art, the discourses, the fashion. This moment I am reading Jesus of Nazareth by Joseph Alois Ratzinger, the actual Pope whose full tittle is “His Holiness Pope Benedict XVI, Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, Successor of the Prince of the Apostles, Supreme Pontiff of the Universal Church, Primate of Italy, Archbishop and Metropolitan of the Roman province, Sovereign of the State of the Vatican City, Servant of the Servants of God”. Reading that title in full, is enough to help you delete Catholicism from your heart. But the book is a great!

 

3.
What are your thoughts on property?

 

What can I say about property? I have none, my art belongs to the World, and my stuff – computers/clothes/etc, doesn’t mean anything to me. When it comes to Intellectual Property, I am for Piracy and I also wrote a Manifesto about it. When its about material property, I usually respect it but I try to use it anyway if I really need it.

Publicerat 2013.01.29

039

farshid_moussavi

Farshid Moussavi

Farshid Moussavi

Farshid Moussavi is an architect and a co-founder of the Foreign Office Architects. Always with an extremly sharp eye she senses not only what a building could be – but also the real needs for cities and urban structures to reach their full potential. A few years back she changed the total mental image of Stockholm – transforming the idea of the well-planned modern city into an understanding that the same planning – and the so sought-after Swedish model – had created a very segregated city. She is a professor at Harvard when she is not at her office in London or lectures somewhere else in the world.

 

1.
What is the difference/connection between urban design and architecture?

 

Scale. The urban was the exterior and it grew over time, incrementally based on long term strategies that would unfold. Architecture was on the other hand the object of the interior. But due to the increased size of recent architecture, the interior has engulfed the urban and we find museums, shopping malls or airports as urban spaces. Meanwhile the exterior space surrounding architectural forms no longer unfolds over long periods of time. It is planned and built at the same time that the architectural projects are built. Given this new spatial and temporal alliance between architecture and urban spaces, we have no option but to consider them as inseparable.

 

2.
Is there such a thing as a smart building?

 

Recent interest has focused on buildings being smart relative to the use of energy and materials. There is also electronic smartness whereby buildings are automated to perform remotely. But ultimately these are ways to make buildings smart through introducing new gadgets: more wiring, piles into the ground to extract energy, wind turbines,…I am interested in how design makes a building smart. The demand for buildings to provide higher levels of performance has evolved a vast number of new areas of expertise within the design process – transport consultants, archaeology consultants, wind consultants, fire engineering consultants, development managers, access consultants, risk and opportunity managers, sustainability consultants, planning consultants, crime prevention design advisors, public relations and communications consultants, property advisors and letting agents, professional construction consultants, rights of light consultants, façade consultants – in addition to the more familiar ones such as structural engineers, mechanical engineers, cost consultants, project managers, landscape engineers, construction managers, acoustic engineers, lighting consultants, and so on. Without a smart design, buildings become over-specified and over-complicated. A smart building assembles these different expertise in a way that they are not simply collaged together but in a way that allows them to multiply the other, producing performances that would not exist by any one of them independently. A smart building is therefore more complex but not necessarily with more elements.

 

3.
What is an urban DJ?

 

A designer, planner or politician who plays back the city in novel ways. We did a study of Stockholm several years ago and noticed that however you looked at the city (whether in terms of ethnic distribution, the distribution of wealth, urban functions, etc), the city appeared as a series of separate islands. An urban DJ is somebody who has an overview of the city. He/she remixes these ‘islands’, to produce new adjacencies, or by selecting density distribution maps of the city and remixing different densities to activate areas that are less attractive. Rather than act as custodians of the city as it exists, urban DJs take initiatives in how the contemporary city plays back itself in the face of the constant and rapid changes it has to embrace. Our 21st century cities face huge forces of change that are of cultural, social, economical or political origin. It is impossible to resist these. Failing to respond to them, cities will become fake realities

Publicerat 2013.01.29

040

aids_3d

Aids-3D

Aids-3D

Aids-3D is an artist-duo consisting of Nik Kosmas and Daniel Keller. A couple of years ago they installed the OMG obelisk at the New Museum’s “Younger than Jesus”-show in New York. The buzz around their energized combination of sharp analysis, driven conceptual puns and tantalizing objects started immediately. They went on to capture the entire history of mankind with a wild performance act in Venice 2009. And after installing a mega Athena at the Kunsthalle Athena this spring they are now driven for something they call energy conversion devices.

 

1.
What do you mean by energy conversion devices?

 

Well, it is artworks that somehow transform one form of energy into an another, but its defined pretty loosely, basically anything could be an energy conversion device. We are trying to deal with utility and the effectiveness of art, some of the energy conversion devices are more “positive” others are more cynical. For example, in the World Community Grid Water Features pieces we argue that computers still take up physical space, art maybe doesn’t. But then, if you combine the two, there’s a compromise: a sculpture that is a computer, but in Ideal Works, there’s no easy “good” effect like cancer curing computers. Its more cynical and dark, instead of putting two disparate things together, we just remove the function of a very functional material and replace the the prime source of energy with a conceptual twist where the sun becomes money and criticism.

 

2.
Is there an ideal work of art?

 

In general no, there’s too many strategies and sub-genres, but I think there’s a group of young conceptual artists that also make objects, and in that group there is some ideal process, where you make an equation of materials and concept and everything fits together and supports the parts, into some kind of clever, educational, profitable, pretty combination of research and design. but thats a pretty broad answer, it’s a tough one… It’s really in contrast to the other idea of an interpretable work of art, about subjective feelings, these works have a correct interpretation and a final answer.

 

3.
Performance or a still art piece: what is the difference in approach (you do deal a lot with time, change, flux…)?

 

Hhm. Lately we arent as interested in performance becauase its harder to make the materials equation add up. But in other ways, there isnt much difference. I think in the future we will do performances that are more like guru events.Speaking tour/ personal empowerment type events. Instead of abstract spectacles.

Publicerat 2013.01.29

041

robert_montgomery

Robert Montgomery

 

Robert Montgomery

Robert Montgomery is on a constant mission to explore the real meaning of that little word “urban” and what it really does with us. He explore by being an artist with a very unique sense for poetry in the city. His billboard installations and light-pieces differs from those within the same field in the US, such as Jenny Holzer. Robert clearly comes from a more melancholic and poetic European context. His urban exploration continues constantly, he is the associate publisher of the Dazed Group. Through Dazed & Confused, Another Magazine and Dazed Digital Robert is the key in setting up today’s urban sensibility.

 

1.
What is the melancholy in urbanity?

 

I love the idea of the urban landscape as a representation of emotional states, parallel to the way the 19th century Romantic painters used the natural world as emotional symbols. This work of mine answers that question directly. It’s a text piece on a billboard in London, it’s called New York poem for Monika and Jesse. I wrote it when I took a friend of mine to New York because he was having a very difficult psychological time in London. He always spoke about the years he lived in New York and a great love affair he had there and he had a deep nostalgia for it. I thought taking him back there might be good therapy. It wasn’t, but it did help me to understand vividly how a cityscape could become an emotional alphabet for someone. How we actually transform places with the personal stories we project onto them. How places and streets can become vessels of memory and nostalgia and how revisiting a street where you fell in love years ago can be painful. With my billboard work I like to flip the tone of voice between the public and the private. I like the idea that some of the work will be very political and some very personal, some theoretical and some very Romantic.

 

2.
What is the great escape?

 

Remembering that all this will pass. That one day our civilization and it’s conceits, it’s buildings, its idols, it’s movies, fashion, and celebrities will turn to dust. Whether we accelerate that by a kind of suicidal rush towards ecological disaster or it takes a longer more natural arc, all this will pass. I think that’s a very therapeutic idea. I’m fascinated that major civilizations can disappear into the footnotes of history. For example we only really recently discovered the Indus civilizationa major civilization which existed on the banks of the Indus river for 2,000 years (roughly 3,000 – 1,000 BC) in what is now Pakistan and Western India. This was a mature civilization, at the same time as ancient Egypt and comparable in size, with sophisticated urban planning, the first urban sanitized water system, the most sophisticated weights and measures system of its time and yet it entirely disappeared and became forgotten, unknown even to archeologists for the next 2,000 years.

 

3.
Is there food for thought?

 

Ah, of course food can evoke all sorts of things. I like Mediterranean food- Spanish, Greek, Turkish, because it reminds me of escape, of holidays as a child. I grew up in Scotland and I kind of hate the traditional British food you get in traditional British houses. It reminds me of Sundays dinners and oppressing puritanical British society. Give me little plates of things, olives, halloumi, bread, olive oil, greek salad, harrisa, vine leaves and broadbeans, plenty of wine and the laughter of 6 friends any day- perpetual summer.

Publicerat 2013.01.29

042

per_styregard

Per Styregård

Per Styregård

Per Styregård is not the ordinary foody. Of course he has all the credentials and recently became the editor in chief of The White Guide after serving four years in the same position at the Swedish Gourmet Magazine. His knowledge in food – and perhaps even more so with wine – is truly special. But, the real twist comes from the fact that Per registers from a well-tuned and truly multifaceted mind, being trained at a Jesuite college in California and maintaining his career as a trumpet player well into that of food and wine.

 

1.
What is the link between food and jesuit philosophy?

 

Jesuits have a dual committment to, on the one hand, philosophy and theology, and on the other hand, the practicalities of charity and mission. The priests I’ve know have mastered the art of philosophy, theology and rhethoric. But they have also been avid music lovers, food fiends and chain-smokers. Similarly, food is such a fantastic thing because of it’s complexity, it’s mix of theory and practice – there is no end to the practical and theoretical aspects of food.

 

2.
What are the links between a trumpet, bone marrow and a pinot noir?

 

All three are amazing, elegant structures. The trumpet’s valves transfer the air and vibrations to create the elegant, pointed, characteristic sound. Pinot Noir in it’s best expressions is a mind-blowing balance act of vibrant fruit, refreshing acidity and enticing spiciness. Bone marrow is the very essence, sometimes elegantly served as standingup towers of bone – however, taste wise it’s rather the least elegant one can imagine – meaty, animalistic, shamefully mouthwatering, a savoury indulgence.

 

3.
Is there such a concept as future food, if yes or no, why?

 

Food in the future will not be what food is today. The scarcity of resourses, population growth, and climate change will completely overthrow our present understanding of food. We will have to think first, eat later – very few people do so today. Simultaneously, as food becomes increasingly important, scarce, and profitable, there will be harder and harder for us to distinguish between cynical marketing and the actual truth.

Publicerat 2013.01.29

043

presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Petter Johansson
Presskontakt
+46 (0)707 641295
petter@atelierfood.com

 

Stefan Eriksson
Kock
+46 (0)707 412689
stefan@atelierfood.com

 

Jan Åman
Curator / Creative director
+46 (0)767 718084
jan@atelierfood.com

Publicerat 2013.01.29

044

pressrelease

Pressreleaser

Pressmeddelanden

Här nedan kan ni hitta alla pressmeddelanden från Atelier Food.

Publicerat 2013.02.04

045

pressbilder

Pressbilder

Pressbilder

Pressbilderna får användas fritt i anslutning till artiklar om Atelier Food. Ange alltid fotografens namn vid publicering.

 

Lab 0. Högtidsmiddag (Foto: John Scarisbrick)

Ladda ner pressbilder från »Lab 0. Högtidsmiddag« (19st)

 

Atelier Food Servering (Foto: Petter Johansson)

Ladda ner pressbilder från »Atelier Food Servering« (4st)

 

Atelier Food Logo

Ladda ner »Atelier Food Logo« (1st)

 

Jan Åman (Foto: Henrik Petersson)

Ladda ner pressbild på Jan Åman (1st)

 

Stefan Eriksson (Foto: Henrik Petersson)

Ladda ner pressbild på Stefan Eriksson (1st)

 

Anette Eriksson (Foto: Henrik Petersson)

Ladda ner pressbild på Anette Eriksson (1st)

 

Per Styregård (Foto: Henrik Petersson)

Ladda ner pressbild på Per Styregård (1st)

 

Petter Johansson (Foto: Henrik Petersson)

Ladda ner pressbild på Petter Johansson (1st)

Publicerat 2013.02.04

046

lankar

Länkar

Publicerat 2013.02.04

047

hmiddag_03

Högtidsmiddag

hmiddag_02

Högtidsmiddag

hmiddag

Högtidsmiddag

 

 

Lab 0. Högtidsmiddagen

Atelier Food:
Högtidsmiddagen 2013-02-01
Kungl. Akademien för de fria konsterna

 

Kungl. Akademien för de fria konsterna arrangerar varje år en Högtidsmiddag. Ledamöter från Konstakademien, andra akademier, representanter från kulturinstitutioner, offentlighet och näringsliv samt andra för kultursverige centrala organisationer samlas under för en högtidlig middag.
I år gick uppdraget att genomföra arrangemanget – från fördrink till iscensättning, mat och dryck – till Atelier Food.
Atelier Food tog ett tillfället i akt att undersöka såväl matens och middagens  möjligheter – liksom Atelier Foods. Det innebar följande:

 

– en middag som började i en spegelblank tomhet för att gradvis under hela middagen fyllas med mer och mer innehåll

 

– kokkonst som visar att mat mer än recept och rätter – och öppnar kreativa, smakrika och för kroppen nyttiga möjligheter genom att bygga på en grund skapad av buljong och grönsaker för variation och utveckling

 

– kokkonst som visar att Sveriges bästa kockar kan laga högtidsmiddag som samtidigt är ett labb för framtidens mat för skola, vård och äldre

 

– att Stefan Erikssson bas för förrätt och varmrätt personligen tolkades av tolv av Sveriges ledande kockar

 

– att det därmed serverades tolv olika middagar på samma middag

 

– att varje bord specialtillverkats i spegelyta och att sittning och ljussättning hämtats från Rembrandts Claudius Civilis och Leonardos Nattvarden.

 

– att rummen centrerades kring en replik av Leonardos åttkantiga spegelrum

 

– att godis till kaffe serverades på sockerskulpturer signerade Rolf Stålberg under säckväv som refererade till Marcel Duchamp

Publicerat 2013.02.05

048

2013_02_26

2013.02.26

2013.02.26

långsamt ugnsbakad pumpa, morötter & rödlök med timjan & olivolja, getost, quinoa, citron, brynt smör & picklad rödlök

 

buljong på karljohansvamp, jordärtskocka & kombu med ägg, gröna ärtor, potatis & pesto på rostade mandlar, persilja & västerbottenost

 

mjölksyrad lökkorv från nibble gård & bakad rotselleri med puylinser & kapris i kalvsky & sötstark senap från lissella

Publicerat 2013.02.26

049

2013_02_28

2013.02.28

2013.02.28

buljong på jordärtskocka & karl-johansvamp med lökkorv

 

bakad rotselleri med kikärtor, rostade mandlar, rostad & stompad kål, torkade blåbär & havtorn

 

hällstekt lammhjärta med långsamt ugnsbakad rödbeta, råa skogschampinjoner, olivolja & hampafrö

 

matjessill från norrøna med varm potatis, nybrynt smör, lök, dill & ägg

Publicerat 2013.02.28

050

2013_03_08

2013.03.08

2013.03.08

bakade vintergrönsaker med misomajonäs, sotad broccoli, krutonger & groddar

 

korv smaksatt med paprika och kummin, serveras med råris, friterade rotfrukter, ostkräm & picklad rödlök

 

buljong på kyckling & parmesan, serveras med råmarinerad broccoli, röda linser & kyckling från knäred

Publicerat 2013.03.11

051

2013_03_12

2013.03.12

2013.03.12

fänkålsbakade vintergrönsaker med fetaost eller korv, serveras med oliver, citron & kräm på vita bönor.

 

buljong på smörstekt torskhuvud & havskräftor serveras med sotad sej, kokt potatis, ägg & pesto

 

hällstekt lammhjärta med långbakad vitkål, ostkräm, rågbrödskrutonger, persilja & sky på lufttorkad högrev

Publicerat 2013.03.12

052

2013_03_13

2013.03.13

2013.03.13

bakade grönsaker med marinerade vita bönor, oliver & persilja, serveras med fetaost eller rökt sidfläsk

 

lammhjärta med rostad vitkål, ostcreme, rågbrödskrutonger & sky på lammhjärta & öl

 

buljong på torskhuvud & skaldjur serveras med bakad sej, ägg, broccoli, purjolök, potatis & olivolja

Publicerat 2013.03.13

053

2013_03_14

2013.03.14

2013.03.14

potatis och purjolökssoppa med bakad se, agg, dill & broccoli

 

bräckt rökt sidfläsk med citronmarinerade vita bönor, gröna ärtor, linser, bakad gul lök och senapsvinegette

 

hällstekt torsk med bakade grönsaker pepparrot & brynt smör

Publicerat 2013.03.15

054

maurizio_cattelan

Maurizio Cattelan

Maurizio Cattelan

Maurizio Cattelan famously resigned as an artist when opening his retrospective at the Guggenheim museum in New York in 2011. He then turned his entire ”oeuvre” into a ”gigantic salami” (or his version of Duchamp’s ”Boite-en-valise”) – with all major works hanging in the empty space in the middle of the Frank Lloyd Wright building. As a side track to his art Maurizio has constantly played with the art world and contemporary expressions – initiating conceptual galleries, curating biennials and publishing magazines (starting with Permanent Food leading to the present Toiletpaper). We met through the project ”Interpol” (that I curated with Viktor Misiano), continued collaborating with Permanent Food and The 3rd Carribean Biennale – and in 2001 I curated/produced the exhibition HIM – where Maurizio, for the first time, exhibited the figure of a kneeling, perhaps praying, 9-year old boy with the face of Adolf Hitler all alone in a very large empty space.

 

1.

What is your pizza of today?

 

Endless pizza. The one without borders.

 

2.

Duchamp said selling art was no different from selling pasta. and that it had nothing to do with art. Do you agree?

 

Paint fast, sell quickly. (Alfred Hair)

 

3.

What does an artist do when he/she stop working as an artist?

 

The two most important days in your life are the day you are born, and the day you figure out why.

Publicerat 2013.03.24

055

2013_04_04

2013.04.04

2013.04.04

buljong på champinjon och kombu, serveras med potatis, jordärtskockskräm, bakat lantägg, strimlad högrev

 

torsk kryddstekt med ”pimentón de la vera”, kikärter, nattsaltad kål med ingefära, mandeldressing (sesamfrö, pumpakärnor

 

korv med timjan & lök, bakad palsternacka smaksatt med äppelmust, ärtor, stekt lök, liss-ellens senap

Publicerat 2013.04.04